Kopij Aanleveren

Heeft u een bericht dat u graag in Globaal zou zien verschijnen of een Advertentie die u graag wilt plaatsen, dan kan dat als volgt:

Berichten

Kopij aanleveren kan via: redactie@dorpsbladglobaal.nl

Bij voorkeur aanleveren in een WORD- of een PDF-bestand.
Foto’s worden in zwart/wit geplaatst en kunnen in het artikel worden aangeleverd, of apart in een JPG-bestand. Aangeleverde foto’s dienen minimaal 300 kB (en vanaf 200 dpi) groot te zijn.

In verband met de privacy wetgeving (AVG) is de persoon/vereniging die deze foto’s aanlevert verantwoordelijk voor het waarborgen van de privacy van de personen die op de foto staan, en heeft tevens toestemming om deze foto’s te publiceren.
Dorpsblad Globaal neemt hiervoor geen enkele verantwoording.

Agenda

Items voor de Globaal-AGENDA graag mailen naar:
frans.spiekman@ziggo.nl of telefonisch : 0478-631826

Advertenties

Advertenties aanleveren kan via: advertentie@dorpsbladglobaal.nl
Voor formaten en prijzen zie onze Adverteren-pagina


Zorg dat advertenties en kopij op tijd worden ingeleverd.
Zie hiervoor de Jaarplanning.

Bij hoge uitzondering kan een artikel na de uiterste inleverdatum worden aangeleverd, als er tot 4 dagen na deze datum een actueel evenement plaatsvindt. Voorwaarde is dan wel dat dit vóór de normale inleverdatum gemeld wordt.

Anoniem (afzender onbekend) aangeleverde artikelen/berichten worden niet geplaatst.