Globaal

Dorpsblad voor Vierlingsbeek en Groeningen

Tot 1984 verscheen in Vierlingsbeek en Groeningen met enige regelmaat het parochieblaadje. Maar voor de samenstellers hiervan was dit niet voldoende. Zij wilden het parochieblaadje verrijken met artikelen voor en door de hele gemeenschap van Vierlingsbeek en Groeningen.

Op 13 april 1984 verscheen de eerste uitgave van het nieuwe, tweewekelijkse Dorpsblad Vierlingsbeek Groeningen, zoals het toen nog heette. Het redactieteam van het eerste uur bestond uit Nelly Adam, Elly van der Koelen, Henny Janssen en Elly Verstegen.

Na een oproep in de eerste uitgave, werd het logo en de naam van het dorpsblad onthuld: GLOBAAL

Origineel logo GLOBAAL

25 jaar later werd het tijd voor een nieuw en moderner logo. Er werd toen gekozen voor het huidige:

Huidige logo GLOBAAL

Dorpsblad Globaal neemt een prominente rol in bij de communicatie tussen de diverse verenigingen en organisaties, en de bevolking van Vierlingsbeek en Groeningen. Met een oplage van 840 stuks, ligt er iedere 2 weken een Globaal in bijna elke brievenbus van ons verspreidingsgebied.

In Bibliobeek liggen de ingebonden jaargangen, als naslagwerk voor een ieder ter inzage.

In de jaarplanning kunt u zien wanneer de inlever- en verschijningsdata zijn voor de kopij en de advertenties.